Om Koordinata

På Koordinata brinner vi för coaching, kompetensutveckling och utbildning, med en övertygelse om att många områden inom företag behöver omvärderas och lyftas ur gamla synsätt. Medarbetare kräver idag moderna ledare som kan arbeta med sina anställda med en förståelse för motivation och drivkraft, samt hur detta kan lockas fram på arbetsplatsen. Vidare behövs även större kunskaper i hur resurser, kunskap och information bearbetas och tas tillvara på ett företag. Information och kommunikation är således viktiga utgångspunkter i våra utbildningar.


Kontaktuppgifter:

Annica von Ahn,
Delägare och utbildningsledare
[email protected]

Annica är företagsekonom i grunden och har specialiserat inom marknadsföring. Hon har även en Magisterutbildning i Strategisk information och kommunikation, samt är Certifierad coach inom Ledarskaps- och verksamhetsutveckling. Annica har också studerat textproduktion, fotografi och bildskapande, projekt- och teamutveckling, har arbetslivserfarenhet inom försäljning, kundsupport, samt försäkringsförmedling och rådgivning inom banksektorn. För tillfället arbetar Annica som chef över en enhet med cirka 100 medarbetare. Annica är utbildningsledare och ansvarig för utbildningsinnehållet.

Pär-Hänrik Nilsson
Delägare och utbildningsledare

Pär-Hänrik är jurist och erfaren chef och ledare sedan 30 år tillbaka. Verksamhetsutveckling, ledarskapsfrågor och innovation är områden som Pär-hänrik bemästrar. Med stora framgångar och starka resultat har han drivit stora organisationer inom bland annat banksektorn, med över 500 anställda inom Sverige, samt de baltiska länderna. Förutom dessa meriter brinner Pelle för kompetensutveckling och inkluderande ledarskap.

Oskar Sandlund von Ahn
Administration och juridiska frågor
[email protected]

Oskar är utbildad jurist vid Uppsala Universitet och har under de senaste åren arbetat inom banksektorn med rådgivning, handläggning av bolåneärenden och övriga privatekonomiska tjänster. Han är nu verksam jurist och ansvarig för utbildningsmaterialet av juridisk art. För frågor gällande exempelvis betalning eller ångerrätt, distansavtalslagen och liknande, är du välkommen att kontakta honom.