Om Koordinata

På Koordinata brinner vi för coaching, kompetensutveckling och utbildning, med en övertygelse om att många områden inom företag behöver omvärderas och lyftas ur gamla synsätt. Medarbetare kräver idag moderna ledare som kan arbeta med sina anställda med en förståelse för motivation och drivkraft, samt hur detta kan lockas fram på arbetsplatsen. Vidare behövs även större kunskaper i hur resurser, kunskap och information bearbetas och tas tillvara på ett företag. Information och kommunikation är således viktiga utgångspunkter i våra utbildningar.


Kontaktuppgifter:

Annica von Ahn,
Utbildningsledare
[email protected]

Annica är företagsekonom i grunden och har specialiserat inom marknadsföring. Hon har även en Magisterutbildning i Strategisk information och kommunikation, samt är Certifierad coach inom Ledarskaps- och verksamhetsutveckling. Annica har också studerat textproduktion, fotografi och bildskapande, projekt- och teamutveckling, har arbetslivserfarenhet inom försäljning, kundsupport, samt försäkringsförmedling och rådgivning inom banksektorn. Annica är utbildningsledare och ansvarig för utbildningsinnehållet.

Oskar Sandlund
Administration och juridiska frågor
[email protected]

Oskar är utbildad jurist vid Uppsala Universitet och har under de senaste åren arbetat inom banksektorn med rådgivning, handläggning av bolåneärenden och övriga privatekonomiska tjänster. Han är nu verksam jurist och ansvarig för utbildningsmaterialet av juridisk art. För frågor gällande exempelvis betalning eller ångerrätt, distansavtalslagen och liknande, är du välkommen att kontakta honom.

Samuel von Ahn
Marknadskoordinator
[email protected]

Samuel är utbildad internationell säljare och marknadsförare med ett stort intresse för digitalisering, ledarskap och marknadsföring. Är ansvarig för att granska utbildningsmaterial och följa upp marknadsinsatser.

Utbildningsråd
Therese Rosenvik
Therese är säljare och arbetat som biträdande chef inom handel. Hon har stor erfarenhet av kundservice och försäljning, samt är även utbildad friskvårdspedagog. Är ansvarig för utvärdering av kursmaterial.

Jonas Carlzon
Jonas är yrkeslärare i Information/Kommunikation. Han har ett brinnande intresse för digitalisering och teknik. Är ansvarig för utvärdering av kursmaterial.

Övriga frågor och beställning av kurslitteraturen skickas till vår administration:

[email protected]