Diplomerad Hälsocoach

Distansutbildning

Vill Du bidra till att fler får trivas och må bra på sitt arbete?
Vill Du hjälpa individer till ett meningsfullt privatliv?

Då är detta utbildningen för Dig!

Människor idag mår allt sämre och har svårare att hantera stress och krav, både privat och på sina arbetsplatser. Samtidigt finns också en avsaknad av verktyg från arbetsgivares sida om hur detta kan hjälpas, vilket resulterar i att sjukskrivningar blir allt vanligare och kostnaderna för rehabilitering ökar. Även i privatlivet ställer vi höga krav på oss själva och brottas med känslan av att inte räcka till.

Utbildningen till Hälsocoach riktar sig till dig som är intresserad av att hjälpa människor till en hälsosammare, hållbar och mer välmående arbetsmiljö, samt ett rikare privatliv. Den riktar sig därmed både mot arbetsliv och privatliv. Under studietiden kommer du fördjupa dig inom områden som fysisk hälsa, stresshantering, coachande samtal, motivationsfrämjande strategier och hur detta kan implementeras på en arbetsplats eller i det privata livet. Utbildningen visar inte enbart på ett helhetsperspektiv gällande hälsa, utan fokuserar till stor del även på modeller för den enskilde individen, samt hur du som Hälsocoach kan stötta utifrån specifika behov.

Genom kurslitteratur, inlämningsuppgifter och reflektionsfrågor erhåller du kunskap och insikter i hur du kan inspirera och skapa förutsättningar för god hälsa. Utbildningen kan läsas både av dig som redan har en yrkesroll där dessa frågor är relevanta, men också av dig som önskar arbeta inom dessa områden i framtiden. Du kan alltså, efter slutförd utbildning, arbeta internt med att inspirera och coacha, eller starta egen verksamhet och arbeta som extern coach.

Utbildningen är helt på distans och du kan själv välja i vilken takt du vill läsa.

Kurslitteratur och material ingår.

För faktura - kontakta oss.


 
Vad Du lär Dig:

I den här utbildningen får du kunskap och verktyg för att kunna coacha både privatpersoner och medarbetare på företag. Då vår hälsa i arbetsliv och privatliv ofta är sammankopplat är det viktigt att du kan arbeta med den insikten. Utbildningen innehåller bland annat:

  • En bred förståelse och omfattande syn på vad hälsa är
  • Genomgång om vad som påverkar vårt mående
  • Hur träning kan förbättra vår hälsa
  • Vad stress är, hur det påverkar oss och hur vi kan förebygga
  • Styrkan i ett positivt tankesätt
  • Utbildning och kunskaper i att coacha klienter, både i arbetsliv och på det privata planet
  • Verktyg för att inspirera och motivera till bättre hälsa


Kursinnehåll


  Välkommen!
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrerar dig
  Friska arbetsplatser
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrerar dig
  Employer Branding
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrerar dig
  Uppdrag - Coaching med klienter
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrerar dig
  Grattis!
Tillgänglig i dagar
dagar efter du registrerar dig

 

Vanliga frågor


När startar utbildningen?
Utbildningen till Hälsocoach går helt på distans och med löpande startdatum. Du kan själv välja när du börjar och i vilken takt du vill studera. Rekommendationen är att åtminstone avklara samtliga delar inom 12 månader.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till allt material under hela studietiden och böckerna är dina att behålla.
Vad händer om jag har synpunkter på utbildningen?
För att du som student ska bli så nöjd som möjligt är vi öppna för all feedback och välkomnar dig att kontakta oss. På Koordinata är vi medvetna om att alla har olika lärstilar och vill tillmötesgående dina behov som student. Enligt distansavtalslagen har du som konsument även 14 dagars ångerrätt och kan under denna tid lämna återbud om du upplever att utbildningen inte uppfyller dina förväntningar.
Vilka behörighetskrav finns för denna utbildning?
För denna utbildning finns inga förkunskapskrav.
Går utbildningen att delbetala?
Självklart, du väljer mellan olika betalningsalternativ när du registrerar dig på utbildningen.
 

Kursregistrering öppnar snart!