Diplomerad Hållbarhetsstrateg

Distansutbildning

Brinner Du för Hållbar utveckling?
Vill Du vara med och förändra världen i verkligt betydande frågor?

Hållbarhet är numera en självklar del av företags verksamhet. Hållbarhetsbegreppet är aktuellt inte enbart i fråga om organisationers miljöansvar och övriga mer kända CSR-relaterade aktiviteter, utan rör även områden som fungerande och varaktiga arbetsmiljöer som skapar hållbara medarbetare och marknadsföring som ska vara sanningsenlig och hålla i längden.

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987 och definierades då enligt nedan:

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Denna utbildning rekommenderas för dig som är verksam inom ett sammanhang där du besitter visst ansvar för denna typ av frågor, men kan även läsas som fristående utbildning och av dig som vill engagera dig mer i miljö-, ekonomisk- och socialmässig hållbarhet som privatperson. Som student förväntas du ha ett genuint intresse för hållbarhetsbegreppets betydelse inom företag.

Utbildningen sker helt på distans med litteratur, quiz, inlämningsuppgifter och övrigt kursmaterial som tillgodoses genom lärplattformen. Du ska även kunna sammanfatta dig i ett projektarbete.

All kurslitteratur ingår.

För faktura - kontakta oss.

Observera att detta inte är en universitetsutbildning.


Vad Du lär Dig:

I den här utbildningen lär Du dig att kritiskt granska företags arbete med hållbarhetsfrågor och själv kunna analysera fram och sätta upp strategier för hur företag kan arbeta med CSR. Du lär dig bland annat:

  • Vad Hållbarhetsbegreppet innebär
  • Vad CSR är och hur det uppkommit
  • Varför hållbarhet är viktigt
  • Hur företag kan arbeta med olika delar av hållbarhetsbegreppet
  • Hur arbetet kan marknadsföras
  • Vad Greenwashing är och hur det kan undvikas

Vanliga frågor


När startar utbildningen?
Utbildningen till Hållbarhetsstrateg går helt på distans och med löpande startdatum. Du kan själv välja när du börjar och i vilken takt du vill studera. Rekommendationen är att åtminstone avklara samtliga delar inom 12 månader.
Hur länge har jag tillgång till kursen?
Du har tillgång till allt material under hela studietiden.
Vad händer om jag har synpunkter på utbildningen?
För att du som student ska bli så nöjd som möjligt är vi öppna för all feedback och välkomnar dig att kontakta oss. På Koordinata är vi medvetna om att alla har olika lärstilar och vill tillmötesgående dina behov som student. Enligt distansavtalslagen har du som konsument även 14 dagars ångerrätt och kan under denna tid lämna återbud om du upplever att utbildningen inte uppfyller dina förväntningar.
Vilka behörighetskrav finns för denna utbildning?
För utbildningen till hållbarhetsstrateg krävs inga förkunskapskrav.
Kan jag dela upp betalningen?
Självklart, du väljer mellan olika betalningsalternativ när du registrerar dig på utbildningen.
Får man universitetspoäng för denna utbildning?
Nej, denna utbildning kan inte jämställas med universitetsutbildningar. Efter utbildningen får studenten ett diplom som bevis på avklarad utbildning.
 


Kursregistrering öppnar snart!